V této části představujeme postavy, za které bude možné na Přechodu hrát. Postavy jsou představeny v rámci rodin, ze kterých pochází, i když to nutně neznamená, že žijí spolu.
Kromě charakteristiky postavy zde uvádíme i Obor, do kterého postava patří. Obecně platí, že členové Hlídky zažijí více boje a akce, členové Provozu budou mít mj. na starosti technické zajištění fungování kolonie. Případné výjimky jsme se snažili uvést u jednotlivých postav.
V larpu Přechod vystupují i dětské postavy. Nebojte se jich, lidé v Poslední kolonii vyspívají a stárnou rychleji než lidé ze současnosti. Jedenáctileté dítě neřeší, co si vezme zítra do školy na sebe, ale každodenní realitu boje o přežití, a tak se chová spíše jako patnáctiletý. Naopak, člověk kolem padesátky je v kolonii považován za opravdového starce.

RODINA JAXON A MOLYNEAU

muž Peter Jaxon (21) – Hlídka
Bratr Thea a bratranec Dany. Peter pochází z významné rodiny, jejíž členové stáli v čele Poslední kolonie, a vždy stál ve stínu odkazu svého otce i svého staršího bratra, který nedávno zmizel. Povahou je snílek, který chtěl poznat oceán a hvězdy, nyní ale zůstal sám a musí čelit realitě.
Peter zastává v příběhu aktivní roli, jeho hra bude nejen o odhalování neznámého, ale i poznávání sama sebe.

muž Jimmy Molyneau (35) – Hlídka
Manžel Dany a otec Kipa/Emily. Jimmy je schopný, ambiciózní muž, který zastává vysoké postavení v Hlídce (Druhý kapitán). Ctí pravidla a Jediný zákon, bezpečnost Poslední kolonie a jeho rodiny je mu vším. I když má vše, co si může obyvatel Poslední kolonie přát, něco mu ke spokojenosti chybí.
Jimmy bude mít možnost podílet se na vedení Poslední kolonie, jeho hra je ale i o osobním příběhu.

žena Dana Molyneau Jaxon (29) – Hlídka
Manželka Jimmyho a matka Kipa/Emily. Kvůli rodině odešla z aktivní služby v Hlídce a jen cvičí její členy. Dana je rodinný typ, v dnešním světě by měla domeček s bílým plotem a pěknou zahrádkou plnou smějících se dětí. Dana ale nežije v současnosti, a tak její touha po klidu a rodinné harmonii naráží na povinnosti vyplývající ze života v Poslední kolonii.
Její příběh je o střetu toho, čím by člověk chtěl být a čím musí být, a o snaze ochránit svou rodinu.

muž/ženaKip/Emily Molyneau (11) – zatím nezařazen
Dítě Dany a Jimmyho. Kip/Emily teprve nedávno opustil/a Útočiště a musí se smířit s tím, že svět je úplně jiný, než se zdálo. Začíná tak vlastně od začátku a buduje si svůj nový život v nepřátelském světě. Stále se ještě cítí trochu ukřivděný/á, ale zároveň nechce zklamat svou rodinu.
Příběh Kipa/Emily je o hledání svého místa ve společnosti i ve vlastní rodině.

Do rodiny Jaxonů patří i Teta.

RODINA PATAL A STRAUSS

muž Sanjay Patal (48) – Hlava Domácnosti
Manžel Glorie a otec Mausami. Nejmocnější muž Poslední kolonie a současná Hlava Domácnosti. Na jeho bedrech leží osud i životy všech kolonistů. Sanjay je rozeným vůdcem, dokáže rozhodovat v nepříliš častých dobách klidu i v krizových situacích.
Jeho hra bude zejména o vedení Poslední kolonie a nesnadných rozhodnutích, ke slovu se ale dostanou i staré křivdy.

žena Gloria Patal Chou (45) – Provoz
Manželka Sanjaye a matka Mausami. Gloria je starostlivá matka a manželka, která se snaží, aby všichni kolem byli šťastní. Vyznává tradiční hodnoty, za které se dokáže v případě potřeby důrazně postavit. Ráda probírá s ostatními ženami v kolonii poslední dění.
Hra za Glorii bude o podpoře silného muže, starostí o rodinu i o starých přátelstvích.

žena Mausami Strauss Patal (24) – Hlídka
Dcera Sanjaye a Glorie, manželka Galena. Maus je pravou dcerou svého otce, která se o sebe dokáže postarat. Nedávné události ale hodně zamíchaly s jejím osobním životem a před Maus nyní vyvstává otázka, jak naloží se svou budoucností. Maus někdy trvá, než dojde k rozhodnutí, ale jakmile to udělá, nic a nikdo jí nezastaví.
Její příběh bude o hledání další cesty a o lásce (i když trochu netradičním způsobem). Ačkoliv je v Hlídce, neužije si příliš akce.

muž Galen Strauss (24) – Hlídka
Bratr Aidana a Mila a manžel Mausami. Galen se oženil s dcerou Sanjaye Patala, nejmocnějšího muže Poslední kolonie. Zpočátku pěkný vztah jim ale v poslední době povážlivě skřípe. Kromě toho musí bojovat i se svým zhoršujícím se zdravotním stavem. Galen začíná mít pocit, že se ocitl ve slepé uličce, ze které není návratu…
Galenův příběh bude hodně o záchraně manželství a o boji s vlastním strachem.

muž Aidan Strauss (36) – Provoz
Bratr Galena a Mila a manžel Soo. Aidan se vždycky chtěl stát členem Hlídky, ale na rozdíl od jeho nejmladšího bratra se mu to nepodařilo. Je to trochu samorost, zemitý chlap, který není na dlouhé řeči. Má problém s některými autoritami, sám ale není žádný vůdce.
Příběh Aidana bude o boji za spravedlnost a o osud Poslední kolonie a jeho blízkých.

žena Soo Strauss Curtis (40) – Hlídka
Manželka Aidana. Soo je První kapitánkou Hlídky, je tedy zodpovědná za bezpečnost celé kolonie. Působí jako přirozená vůdkyně, je to charismatická osobnost se silným smyslem pro povinnost a čest. Soo ale neukazuje všem, jaká ve skutečnosti je.
Příběh Soo je o životním bilancování, o ztrátách a naději. Akce a politiky zažije méně, než se z její pozice v Kolonii zdá.

ženaKamala Strauss Patal (26) – Provoz
Dcera Sanjayova zesnulého bratra Raje a manželka Mila.  Kamala se podobně jako sestřenka Mausami provdala za jednoho z bratrů Straussů. Narozdíl od Maus, která byla vždy dobrodruh, Kamala stojí oběma nohama pevně na zemi. Uvědomuje si zodpovědnost, která na ní jako na člence jedné z nejdůležitějších rodin v kolonii leží.
Její příběh je o rodinném odkazu, zodpovědnosti a taky o ženském přátelství.

RODINA FISCHER

muž Michael Fischer (22) – Elektřina
Bratr Sary. Michael je technicky nadaný introvert, který rád řeší problémy. Pro ostatní je tak trochu podivín. Žije v ústraní v Majáku s Eltonem a spíše než s lidmi si rozumí s cívkami a s dráty. Jeho hlavním spojením se světem je jeho sestra.
Michaelova hra bude spíše o individuálním řešení problémů než o vztazích. Protože ho čekají hrátky s technikou, hodí se pro hráče alespoň se základním technickým nadáním.

žena Sara Fischer (24) – Nemocnice
Sestra Michaela. Sara vždycky věděla, že jejím osudem je starat se o ostatní, obor Nemocnice tedy byl pro ni jasnou volbou. Je empatická, starostlivá, na prvním místě jsou pro ni vždy ti druzí. I když to tak na první pohled nepůsobí, Sara je silná osobnost, která toho hodně vydrží.
Sara je pečovatelkou a to bude i její hlavní úloha v příběhu, díky tomu se dostane přímo do centra dění. Nevyhne se jí ale ani osobní romantická linka.

muž Walter Fischer (49) – Provoz
Strýc Sary a Michaela. Walter sice zastává významné funkce v Poslední kolonii (Domácnost, Oborová rada), ale rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější členy kolonie. Většina obyvatel ho vnímá jako sarkastického, nepříjemného chlapa, se kterým ale potřebují vycházet. Žije osamělý život, o svou rodinu dávno přišel a ani s dětmi svého bratra se příliš nestýká. Už před lety podlehl alkoholu.
Walter se díky své pozici dostane k zásadním rozhodnutím o osudu Poslední kolonie, jeho příběh je ale spíše o starých křivdách, osamělosti a beznaději.

RODINA CHOU

muž Benjamin „Starý“ Chou (55) – v důchodu
Strýc Sama. Starý Chou působil dlouhá léta jako Hlava Domácnosti a stále má v Poslední kolonii silné slovo. Řada lidí ho vnímá jako moudrého rádce. Je tím, kdo uklidňuje konflikty. Doby, kdy měl zájem ovlivňovat dění v kolonii, už jsou ale pryč, raději by si chtěl užít čas, co mu zbývá, v klidu se svou rodinou.
Starý Chou se nevyhnutelně dostane k rozhodování o osudu Kolonie, jeho příběh ale bude také o rodinných vztazích a starých přátelstvích.

muž Sam Chou (32) – Provoz
Manžel Mladé Sandy a otec Wandy. Samovi se s Mladou Sandy podařilo vybudovat početnou rodinu, většina jejich dětí je ale ještě v Útočišti. Sam vyznává tradiční hodnoty, které drží Poslední kolonii pohromadě. Je to výbušný typ, který si nic nenechá líbit. Bývá dost impulzivní, často dříve jedná, než myslí.
Jeho příběh se bude týkat především ochrany jeho rodiny před vším nebezpečím, které mohou jeho blízké potkat (ať již jde o nevhodné nápadníky či krvelačné virály).

žena „Mladá“ Sandy Chou Curtis (31) – Provoz, pomáhá v Nemocnici
Manželka Sama a matka Wandy. Mladá Sandy je jednou z mála šťastných žen, kterým se podařilo na svět přivést mnoho zdravých dětí. Je milující matkou a oporou svému manželovi, ke kterému vzhlíží. Je to hodná ženská, která by ani mouše neublížila, pokud by se ovšem ona moucha předtím špatně nepodívala na její děti. Mladá Sandy má vždy dobrý přehled o tom, co se v kolonii děje a nikdy si to nenechá pro sebe.
Její hra bude zejména o rodinných vztazích a prosazování tradičních hodnot Kolonie.

žena Wanda Chou (14) – Provoz
Dcera Sama a Mladé Sandy. Wanda je mladá idealistka, která chce změnit svět. Pokud vidí, že něco není tak, jak má být, nebojí se to říct nahlas. Impulzivitou se podobá otci, na rozdíl od něj je to ale veselá, pohodová dívka, kterou mají všichni rádi.
Wandu čeká hra nejen plná boje za lepší svět, ale také osobní romantická linka.

DALŠÍ POSTAVY MIMO RODINY

žena Alicia Donali (21) – Hlídka
Alicia pochází z rodiny Chodců, na světě už ale zůstala sama. Je sirotkem Temné noci, vychoval ji Plukovník, který ale nedávno zemřel.  I díky němu se z Alicie (nebo také Lish, jak jí přátelé říkají) stala drsná mladá žena, která vyhledává akci. Boj je smyslem jejího života. Do všeho jde naplno, jedná instinktivně, a tak se často dostává do problémů.
Alicia se často bude dostávat do přímé akce a sporů, aby ochránila ty, které si oblíbila.

muž Caleb Jones (15) – Provoz
Caleb je dalším ze sirotků Temné noci, nikoho na světě nemá, působí tak trochu smutně. Caleb není žádný hrdina, ale má dobré srdce a dává přednost ostatním před sebou. I přes všechno, co se mu v životě stalo, zůstává milým, tak trochu naivním klukem, který věří tomu, že ho čekají jen dobré věci.
Caleb bude muset ve svém příběhu bojovat s pozicí outsidera. Kolem něho je přeci jen pár lidí, kterým na něm záleží, je pro něj připravena i romantická linka.

muž Elton Greenberg (42) – Elektřina
Elton je druhým z podivínů, který žije v Majáku a stará se o osvětlení Poslední kolonie. Od narození je slepý, a tak ho většina považuje za bezbranného chudáka. Elton je ale velmi inteligentní, jeho technické nadání dokáže překonat snad jen jeho velké srdce a pozitivní duch. Elton si prostě umí života užít.
Hra za Eltona bude podobně jako u Michaela o řešení technických problémů.

NEHRAJÍCÍ A NEHRÁČSKÉ POSTAVY

žena Teta (98)
Nejstarší obyvatelka Poslední kolonie, která zažila i dobu Předtím. Většinu času žije ve svých vzpomínkách, ostatní myslí, že je tak trochu blázen. Přesto se u ní lidé rádi zastaví na její nedobrý čaj a nechají si poradit co se životem. Nejblíže k ní mají všichni Jaxonové, koneckonců je to jejich krev.

muž Milo Strauss (32)
Bratr Aidana a Galena a manžel Kamaly. Prostřední z bratrů Straussů nikdy nešel pro ránu daleko, což ho odmala přivádělo do konfliktů s Aidanovým přítelem Samem Chouem. Stejně jako jeho starší bratr Aidan skončil v Provozu a nikdy si s tím nelámal hlavu. Odjel spolu s Theem Jaxonem a ostatními na poslední výpravu do Elektrárny a v tuto chvíli tam zajišťuje její provoz místo nedávno zemřelého Zandera Phillipse.

muž Theo Jaxon († 24)
Bratr Petera, Druhý kapitán Hlídky, člen Domácnosti za rodinu Jaxonů. Zmizel na poslední výpravě do Elektrárny. Theo byl silná osobnost, přirozený vůdčí typ, který měl řadu přátel.

muž Plukovník († 48)
Plukovník byl vždycky pro obyvatele Poslední kolonie záhadou. Byl posledním z Chodců, kteří do kolonie dorazili. Nikdy si nezískal žádné přátele, ale řada lidí mu vděčila za své životy, které zachránil během Temné noci. Vychoval Aliciu Donali. Zemřel při posledním útoku virálů na osadu.


Neznalost předlohy nejenže není překážkou, ale je žádoucí. NEČTĚTE knihu před larpem. Pokud už se tak stalo, nevadí. Dejte nám to vědět a my pro Vás najdeme to pravé místo v příběhu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone